Statuty

Statut jest najważniejszym dokumentem organizacji pozarządowej. Z chwila zatwierdzenia go przez Sąd Rejestrowy staje się on aktem prawnym, który szczegółowo określa wszystkie zasady funkcjonowania organizacji.

Poniżej znajdują się linki do analiz Statutów organizacji pozarządowych które już działają w Polsce, wcielając w życie idee Wolnej Ziemi. Statuty te mogą służyć jako wzorce, na podstawie których można tworzyć kolejne statuty dla kolejnych organizacji zamierzających realizować ideę Wolnej Ziemi.

1) Statut Związku Wolnej Ziemi
2) Fundacja Plemię Sanu – analiza Statutu
3) Fundacja “Dla Ziemi i Ludzi” – analiza Statutu
4) Stowarzyszenie Arte Unite – analiza Statutu (link wkrótce)