Witamy serdecznie na stronie Związku Wolnej Ziemi

Związek Wolnej Ziemi jest stowarzyszeniem powołanym do życia w lutym 2020 roku w celu upowszechniania i realizacji ideałów i wartości Ruchu Wolnej Ziemi.

Głównym zadaniem operacyjnym Związku Wolnej Ziemi jest pozyskiwanie nieruchomości gruntowych na terenie całej Polski, aby następnie przekazywać te grunty do użytkowania lub powierzać je pod opiekę grupom osób, które chcą aktywnie tworzyć intencjonalne wspólnoty ekologiczne (tzw. ekoosady lub ekowioski) bądź też tworzyć i chronić rezerwaty przyrody.

My, członkowie Związku Wolnej Ziemi, uważamy się za opiekunów i strażników Ziemi, a w szczególności terenów, na których żyjemy. Ziemia i całe życie na Ziemi stanowi dla nas wielką wartość przez sam fakt swego istnienia. Uznajemy, że jesteśmy równi wobec siebie, Ziemi oraz całej Przyrody. Wierzymy, że Ziemia ma takie samo prawo do istnienia i poszanowania jej bytu, jakie mają wszystkie istoty. Naszym zadaniem jest ochrona Ziemi, naszego Domu i Miejsca w Kosmosie. Dążymy do rozwoju świadomości poprzez odtworzenie naturalnej relacji człowieka z naszą Planetą. Pragniemy, aby wszyscy ludzie żyli w harmonii ze sobą i z całą Przyrodą, szanując i chroniąc Ziemię.

W wymiarze praktycznym dążymy do tworzenia miejsc Wolnej Ziemi czyli obszarów użytkowanych w intencji dobra Ziemi i jej mieszkańców, w tym osób mieszkających w tych miejscach i ich sąsiadów, a także całej Przyrody, ludzkości i przyszłych pokoleń ludzi, przez społeczności, które decydują o tych terenach wspólnie, na zasadzie równości. Naszym celem jest również zakładanie rezerwatów Wolnej Ziemi, czyli obszarów, w których ludzie nie ingerują w Ziemię i zasiedlającą ją Przyrodę. Chcemy uwolnić całą Ziemię od traktowania jej w sposób przedmiotowy, jako obiektu własności, który można niszczyć i eksploatować, nie licząc się z nikim. Dążymy do tego, aby Ziemia była traktowana jako podmiot, równy wobec nas, który nie jest niczyją własnością i który zasługuje na nasz szacunek, ochronę i opiekę. 

Odrzucając całkowicie taką wartość, jak własność ziemi, przywracamy Ziemi w naszej świadomości jej naturalną funkcję planety i jednego z żywiołów. Wierzymy, że Ziemia nigdy nie należała i nie będzie należeć do człowieka. Jest ona naszą Matką, której należy się nasz szacunek, miłość i troska.

Jesteśmy tworzącą się społecznością. Pragniemy kreować alternatywy dla świata współczesnej cywilizacji poprzez poszukiwanie i realizowanie życzliwych rozwiązań na życie. Chcemy, aby do naszego projektu dołączały osoby, które podobnie jak my uważają Ziemię za wspólny dom całej ludzkości.

Jeśli temat ten jest dla ciebie interesujący, zapraszamy do dalszej lektury w sekcji /Pytania i odpowiedzi/.